Länkar

Som yrkesverksam är jag medlem i följande föreningar:


Sveriges Förening för Systemteoretisk Handledning - SFSH

www.sfsh.nu


Familjeterapiföreningen i mellersta och östra Sverige - FamöS

www.famos.se


Psykoterapicentrum

www.psykoterapicentrum.se


Intressanta artiklar m m där

du kan söka information/kunskap:


”Ovetenskap styr svensk depressionsvård”

https://www.svd.se/ovetenskap-styrsvensk-depressionsvard?fbclid=IwAR1HVKYLbz0_MwSpn3LnjSSYxyQTLwEsCIg0UndWrQKEnFhRwDjWPyyufUw